GRAFIKA

  • | vehicle wrapping
  • | 3D signage
  • | billboards & totem
  • | led & neon
  • | digital print

BILLBOARDS & TOTEM

Bilborded dhe totemet jane metoda shume efektive të reklamimit, ngaqë ato kryesisht kanë dimenzione të mëdha dhe bien në sy nga distanca shumë të largëta. Pavarësisht nga vendi dhe lartësia, Grafika ofron bilboard dhe toteme me madhësi të ndryshme për të gjitha industritë dhe me efekte 3D me ndriçim të plotë nga brenda dhe jashtë. Te ne, bilbordet the totemet ndërtohen me standarde shumë të larta duke i dhënë rendesi te veçantë inxhinierisë, cilësisë dhe sigurisë. E gjithë struktura metalike prodhohet në punëtorinë e kompanisë dhe pastaj të gjitha pjesët dërgohen për montim në lokacionin ku do të vendoset. Ekipet tona posedojnë kapacitetet e nevojshme për hapjen e gropës, përgadidjen e bazës, montimin e shtyllës dhe ngritjen e bilbordit në lartësi të ndryshme.

This website uses cookies to improve your experience. Cookie Policy
en_USEnglish